Min fritid
Min fritid tas upp av bl.a. familj, bostad, älgjakt och den delägda skogsfastigheten belägen i Västerbotten.

Syfte med företaget
Syftet med Olofssons Skog och Mäkleri är att hjälpa jord- och skogsägare vid förvärv, ägande och överlåtelse av jord- och skogsfastigheter.

Utbildning
Jag är utbildad fastighetsmäklare och skogsmästare.

F-skatt
Godkänd för F-skatt.

Mäklarsamfundet
Är som mäklare ansluten till Mäklarsamfundet.

Om Olofssons Skog & Mäkleri

Bakgrund

Jag har jobbat i drygt 20 år med bland annat deklarationer, bokslut, ekonomisk rådgivning, värdering, fastighetsförmedling, skogsbruksplaner och generationsskiften.

Tidigare har jag arbetat med stock- och travmätning åt VMF Nord, som virkesmätare vid Doroteasågen och virkesterminalen i Hoting, markförhandlare vid Trafikverket i Härnösand där jag arbetade med inlösen av byggnader, mark och skog vid vägprojekt. Vidare har jag jobbat som skogsvårdskonsulent vid dåvarande Skogsvårdsstyrelsen vid distrikten Sollefteå och Åre. 2015 avslutade jag min anställning vid LRF Konsult och startade eget företag i september samma år med placeringsort i Sundsvall.