Loading...

Välkommen till Olofssons Skog & Mäkleri!

Fastighetsförmedling, fastighetsvärdering och ekonomisk rådgivning för ägare av jord- och skogsfastigheter.

Varför välja mig

Ingemar Olofsson

Jag har jobbat i drygt 20 år med bland annat deklarationer, bokslut, ekonomisk rådgivning, värdering, fastighetsförmedling, skogsbruksplaner och generationsskiften.

Syftet med Olofssons Skog och Mäkleri är att hjälpa jord- och skogsägare vid förvärv, ägande och överlåtelse av jord- och skogsfastigheter.

Tjänster Olofssons Skog & Mäkleri erbjuder

Fastighetsförmedling & Fastighetsvärdering

Ekonomisk Rådgivining

Skogsbruksplan

Vi erbjuder också

  • Deklaration & Bokslut

  • Generationsskiften & Juridiska Handlingar